Puntenstraf dreigt voor FC Den Bosch, club niet blij met KNVB

Puntenstraf dreigt voor FC Den Bosch, club niet blij met KNVB

2 maart 2020 – FC Den Bosch krijgt mogelijk zes punten in mindering voor het niet voldoen aan de door de licentiecommissie van de KNVB opgelegde normstellingen. De nummer negen van de Eerste Divisie is sinds december 2017 ingedeeld categorie I van het licentiesysteem. Daardoor heeft de club onder meer een plan van aanpak moeten aanleveren waarin omschreven staat hoe de financiële positie wordt verbeterd en de continuïteit van de club wordt gewaarborgd.Over de interpretatie van het in september herziene en goedgekeurde plan van aanpak is een verschil van inzicht ontstaan tussen FC Den Bosch en de licentiecommissie van die KNVB. In het plan van aanpak mogen de personeelskosten dit seizoen maximaal 2.225.000 euro bedragen. Op 31 december 2019 moest de club minimaal 1.099.000 euro op haar bankrekening staan.

De KNVB stelt dat FC Den Bosch aan beide normstellingen niet heeft voldaan. De commissie wil voor de overschrijding van de personeelskosten Den Bosch drie punten in mindering brengen. Als peildatum heeft de commissie vastgehouden aan 1 november. Toen waren de personeelskosten nog te hoog. Inmiddels is er in de kosten gesneden en bedragen die minder dan afgesproken in het plan van aanpak. Omdat FC Den Bosch op 31 december geen 1.099.000 euro op haar rekening had staan, kan de club nog eens drie punten in mindering worden gebracht.

Tegen de eerste sanctie (overschrijden personeelskosten) heeft Den Bosch beroep aangetekend. Op 24 februari heeft een mondelinge zitting plaatsgevonden en waarschijnlijk zal maandag 2 maart (vandaag) uitspraak volgen. De club zal ook in beroep gaan als de licentiecommissie overgaat tot  het opleggen van een straf, zoals een puntenaftrek, voor de normstelling liquiditeit.

FC Den Bosch boos
Peter Poirters, portefeuillehouder financiële zaken namens de Raad van Commissarissen van FC Den Bosch, laakt de 'starre toepassing van de regelgeving'. "Het gaat volledig voorbij aan het doel van de regels. De KNVB is er voor de clubs. De opstelling van de licentiecommissie helpt FC Den Bosch echter op geen enkele wijze. Wij hebben er alle begrip voor dat de commissie in het kader van een gezonde bedrijfstak toezicht houdt op het naleven van afspraken met individuele clubs. De licentiecommissie móet er ook op toezien dat een BVO die aan een seizoen begint, niet halverwege omvalt en daardoor het verloop van de competitie beïnvloedt. En ondanks dat wij kunnen aantonen dat de continuïteit niet in het geding is, vindt de licentiecommissie dat zij sancties moet opleggen. Sancties die bovendien geen oplossing bieden voor het probleem dat er in de ogen van de commissie kennelijk is."

Hij legt uit dat Den Bosch in de problemen is gekomen door het omdat het goedkeuringstraject over de overname van de aandelen van de club door Kakhi Jordania erg lang heeft geduurd. "FC Den Bosch zit volop in een transitie om in alle opzichten een gezonde club te worden. Daar weet de KNVB alles van, want zij is hierbij nauw betrokken. Wanneer we verkeerd zitten, zoals onlangs met het racisme in ons stadion, dan zullen we niet nalaten dit volmondig te erkennen en de bijbehorende sancties accepteren. Maar de aangekondigde sancties, die in het ergste geval betekenen dat wij zes punten in mindering krijgen, kunnen wij niet zomaar accepteren. Dit is simpelweg niet uit te leggen richting staf, spelers, supporters en medewerkers van de club. Het zou een grote schande zijn wanneer de commissies van de bond hiertoe besluiten over te gaan."

gerelateerd

Reacties

Meer nieuws

  1. zaterdag 4 april 2020

  2. vrijdag 3 april 2020