Financieel rampjaar Vitesse: verlies van 16,5 miljoen euro

Financieel rampjaar Vitesse: verlies van 16,5 miljoen euro

9 oktober 2019 – Vitesse heeft vorig seizoen een enorm verlies geleden. Het woensdag door de club publiek gemaakte jaarverslag laat een negatief resultaat van ongeveer 16,5 miljoen euro zien. Het verlies is toe te schrijven aan het tegenvallende Europese avontuur en de beperkte transferinkomsten.Een seizoen eerder boekte Vitesse nog negen miljoen euro winst. "Aangezien we in boekjaar 2018/2019 in Europees verband niet zijn doorgedrongen tot de groepsfase en omdat in dat boekjaar slechts een aantal kleinere transfers zijn opgenomen, wisten we dat de cijfers er dit jaar anders uit zouden zien. Het is een ingecalculeerde stap die we nu terugzetten. Vooruitlopend op het boekjaar van seizoen 2019/2020 verwachten we volgend jaar weer een stap in de goede richting te zetten, met name dankzij klinkende transferinkomsten van de afgelopen periode", aldus algemeen directeur Pascal van Wijk.

In Arnhem realiseert men zich dat er financieel een behoorlijke slag geslagen moet worden om structureel tot gezondere cijfers te komen. "We willen financieel beter in balans komen. Daar draaien we niet omheen. Grofweg betekent dit dat we de inkomsten verder moeten verhogen, de kosten beheersbaarder moeten maken en waar mogelijk proberen we de kosten te verlagen. Dit proberen we te realiseren terwijl we de sportieve ambitie blijven najagen, want ook dit jaar willen we Europees voetbal halen. We focussen ons dus ook op het kapitaal dat op het veld staat en dat vanuit de voetbalacademie doorstroomt", aldus Van Wijk.

De continuïteit van de club is gewaarborgd, vertelt de algemeen directeur. "Bovendien worden voorafgaand aan ieder seizoen zekerheden verstrekt waardoor vast staat dat de benodigde bedragen daadwerkelijk beschikbaar en inbaar zijn. Ondanks deze zekerheden is het een gezond streven om beter in balans te willen komen. We willen dan ook de bedrijfslasten beheersbaarder maken en deze waar mogelijk verlagen. Tegelijkertijd willen we de inkomsten verder verhogen. Deze ambitie en bijbehorende visie is uiteraard uitvoerig besproken met de grootaandeelhouder, die de plannen volledig steunt en omarmt", besluit Van Wijk.

  

gerelateerd

Meer nieuws

  1. dinsdag 29 september 2020

  2. maandag 28 september 2020